Free WP Theme: Santa 2013

โš ๏ธThis post is 7 years old, please view details on older post content.

I have made a free Christmas inspired WordPress theme of Santa that is free for anyone to use. The design is rather simple (as I have not designed with WordPress for a long time), but I still wanted to share this. If you notice any problems, please let me know (preferably via email – kya@love.com). I hope that anyone that does use it will enjoy it. *hug*

You can see a live preview of the theme or download it and use on your website? :B

I plan to make some more free themes, maybe even another christmassy style one as well. It was fun to make this. It was much like making an interactive illustration in a way, that people could use in a cool way. ๐Ÿ˜€

39 Responses

 1. Kya, I love the layout overall. You are awesome at creating cute things. And it’s nice of you to offer this for free.

  My only critique is the bottom part of the beard. Maybe it is my OCD, but I think it would look better if the beard was symmetrical. It would also make it easier to read the text on the bottom right of the page.

  I would love to see more themes from you.. I can imagin snowmen, reindeer, and elves.. Can you make an elf of us? Woooo.

  Elf yo self!

  1. Thank you so much.

   I can really see what you mean about the beard on the bottom. I had wanted to make it on one side so it kind of swirled a bit. But maybe the content needs to go down a little on that side. I might do that in another update. ๐Ÿ˜€

   Those are such great ideas for themes. ๐Ÿ˜€ Eeeh.

 2. The design looks nice! ๐Ÿ™‚ Thumbs up!
  Go for it Kya, you’re talented and I like the design of the Christmas card (on your previous post) that you’ve made. Maybe you could add up the designs into your newest layout? ๐Ÿ™‚
  Cheers!

  1. Thanks so much. That is a good idea to try and include those in themes as well. I usually try and make something new for the themes, but maybe if I was using them they could have more ‘life’ in them. ๐Ÿ˜€

 3. Hee, what a cute idea! I love how his hat works in with it. One thing I did notice was down in the footer his beard and the Categories get a bit mixed in with each other, I’m not sure how to fix that though ๐Ÿ˜›

  1. Thank you. That is some really good advice. After looking at it for a while I can completely see what you mean. I could easily lower the second sidebar so that it wasn’t so ‘in the beard’ and was easier to read. ๐Ÿ™‚

 4. What a cute WP Theme! I definitely get that Christmas-y sense from this one. ๐Ÿ™‚ I’m sure folks out there would be excited to see [and even use] more of what you can create. I know I’m looking forward to more themes to the point I may even use one of yours in the future. Who knows?

  1. Thanks so much. ๐Ÿ˜€ Hopefully I can create some more themes that people will like. Even if no one uses them it lets me make some designs. xD

 5. Eeeee, what a cute Santa! ^_^ Love how the beard grows with the content. What a nice design!
  I’ve been thinking about offering some of my old themes for download, but I keep forgetting to actually do it. Maybe a project for the new year ๐Ÿ™‚

  1. Thank you so much. I think that would be such an awesome idea if you did! ๐Ÿ˜€ I guess the one part is just going through all the coding and making sure everything is okay, and making any changes to new features that might be added. ๐Ÿ™‚

 6. Omgosh! This is so cute! I might use it for Christmas =)

  And yes! I will send Christmas cards internationally! Email me your address =D

 7. This is such a cute design! I’m in love with it!

  Ever since finding these crafting ideas – I’ve become slightly overwhelmed with it (so you’re right it can be overwhelming). I actually want to start on these ideas now – but I will have to wait until I get paid again :/ .

  Of course, I’ll post my crafts on my blog. I plan on doing so! I didn’t know that you had a Facebook! I have one too! Finding Crafts on Facebook is actually what got me started and intrigued to go back into making them. However, I would have never made a profit at the apartment I lived in – as the manager forbid selling in the community. But now I can sell over there since I no longer live there :P. I’m also planning on opening up a ETSY shop.

  A few days ago – I went to a boutique and made friends with the person who was running it. She does a lot of arts and crafts, and I decided to ask her “Maybe we can do some crafting together?” she said “Of course – I’d like that! Come on over any time!” I guess her husband is gone to work all day and she has no one but her African Grey bird there to keep her company. But she looked like she knew what was she was doing and could possibly help me out.

  Crafting with others is a fun way to learn and grow with knowledge and get your experience from those that have been in the business a long time. My dad’s girlfriend will literally talk your ear off about crafts – she’s into it too. That’s mainly her subject. If you get her started – be prepared for an hour long conversation lol. But yeah, it’s also good to have books on it as well.

  I did do one craft with plastic spoons, a candle, and my pliers . I made a rose out of them :). But I didn’t think to post it – however, I did post it on Facebook.

  Sorry I went on and on. But I do think your Christmas Santa Clause theme is cute!

 8. I have always loved your layouts! <3 This one is no exception! The santa is adorable!

  I can't wait to see what other free themes you come up with next! I may use one or more of them on my blog…and yes it is tumblr. I'd give it to you to distribute as well. I'm good at convertting WP into HTML/CSS and then into a Tumblr theme…making up my own though is ridiculous. Lol.
  Just let me know what you think. ๐Ÿ™‚

  Also, blogmatter is amazing! <3 A great way to keep me from going longer than a week with a blog as well as outstanding comments. Hahaha. My last blog was up for a month. I didn't even realize it because Tumblr and Disqus both say 2 weeks. LOL

 9. FORGOT to return your comment. Sorry! Hahaha.

  Thanks so much! I’m so excited to have all of my projects done and out of my “building blocks” way. Of course I will still be maintaining them but that is easier, in my opinion, than putting them up for the first time.

  I’m glad you were able to join HeartBox Me! & thanks for letting me know about the password issue and I’m glad I was able to get that resolved.
  Thanks so much! Melissa (mallowdrop.me) made it for me and it looks amazing to me, too!

  There definitely is. While I don’t have any one yet, I’m sure with all of the blog hopping I’ll be doing in the future and have done in the past, I’ll find some people! (:

 10. That is super adorable! I used to love making holiday themes, but then I would leave them up until God knows when, haha. Kind of like the people who leave Christmas lights up until Easter, lol.

 11. I am definitely looking forward to more free themes…even though I cannot use them on my current site. ๐Ÿ™ The theme is very adorbs. ๐Ÿ™‚

 12. Just in time for Christmas! I bet there are a lot of bloggers looking for a Christmas theme right now to match the Christmas season.

  I must say the graphics you made are so cute. It’s a very creative way of using Santa’s image on a theme. ๐Ÿ™‚

  1. Thank you so much! ๐Ÿ˜€ I knew that I wanted a face in the design, and I was trying not to make it overly complicated with too many images. xD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

๐Ÿ‘‹ Hello!

Hey, my name isย ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปย Kassy. I am a 33-year-old Graphic Design / Photography ๐ŸŽ“ย studentย located in country Australia. I createย ๐ŸŽจย digital art, captureย ๐Ÿ“ทย photographs, buildย ๐Ÿ–ฅย websitesย and designย ๐Ÿ“˜ย childrenโ€™s books.ย ๐Ÿ’–ย My blog is my online home where I share my personal stories, university updates, freebies, tutorials and much more.ย โญ๏ธ

โฐ Currently

โœจ Let's Connect

๐Ÿ“ Categories

๐Ÿ”— Websites

๐ŸŽซ Member